BADANIA LEKARSKIE

Badania lekarskie 

 

Drodzy Rodzice jako opiekunowie prawni oświadczacie, że Dziecko – Zawodnik jest w pełni zdrowe, podpisując deklaracje członkowską stowarzyszenia.

Dokument od lekarza sportowego jest potrzebny przed pierwszym startem w zawodach.

Można je wykonać:

  • Indywidualnie w specjalistycznych przychodniach sportowych, indywidualnie w np. w COMS * oraz dostarczyć zaświadczenie do Klubu.

LUB

  • Podczas konsultacji lekarza sportowego organizowanych przez Klub raz, bądź dwa razy do roku.
    Druki wydrukuje klub. Zawodnika będzie badał lekarz pod opieką Trenera.
    Nie ma potrzebny dostarczenia innych dokumentów.

 

*BADANIA W COMS:

Profesjonalne badania lekarskie dla sportowców można przeprowadzić między innymi w placówce COMS:
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej:

  • Pory 78, 02-757 Warszawa, tel. 22 355 86 00
  • Krasińskiego 54/56, Warszawa 01-755

Strona COMS: http://www.coms.pl/

Zapisy odbywają się osobiście po uprzednim pokazaniu skierowania od lekarza pediatry mającego podpisaną umowę z NFZ. Jest również możliwość dokonania zapisu online.

Badanie to obejmuje: Stomatologa/EKG/Laryngologa/Internistę i trwa łącznie około 2 godzin.

Badania te są BEZPŁATNE ze skierowaniem.