Dokumenty formalne

Odpis aktualny KRS
ZOBACZ

Statut Stowarzyszenia Sportowego MiniAkro
ZOBACZ

Deklaracja członkowska
ZOBACZ

Upoważnienie do odbioru Zawodnika ze świetlicy
ZOBACZ

Licencja PZG
ZOBACZ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PZG
ZOBACZ