Logopedia - zajęcia grupowe lub indywidualne

Od wielu lat pracujemy w KLUBACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W PEŁNI NADZORUJĄC PION AKROBATYKI od malucha, po dorosłych.
MiniAkro dba o dobór kadry, szkolenia, zatrudnienie oraz o zastępstwa.

Programy naszych zajęć tworzy Mistrzyni Polski Seniorów, 4-ta zawodniczka Mistrzostw Świata w Akrobatyce Sportowej, trener akrobatyki mgr Marta Poznysz Marta Poz kilk fb lub biografia Osobiście szkoli Trenerów MiniArko w zakresie merytorycznym i asekuracji, oraz czuwa nad realizacją programu w każdej placówce.

Oferta CENOWA jest indywidualna, uzależniona od ilości zajęć w Państwa placówce, prosimy skontaktuj się z nami .

Psycholog MiniAkro proponuje indywidualną pracę z dzieckiem w ciepłej, biliskościowej atmosferze, przy użyciu zabaw adekwatnych do wieku rozwojowego.  Praca z rodzicami – psychoedukacja odnośnie do mechanizmów powodujących trudności dziecka (coaching rodzicielski) oraz praca z całą rodziną.

Psycholog jest dla dzieci, które napotkały trudności, konflikt międzypokoleniowy, zanik więzi rodzinnej. Rozpoznanie i zrozumienie przyczyn problemu, daje wiedzę na temat właściwego postępowania i pomoc przy wdrażaniu zmian prowadzących do zacieśnienia relacji w rodzinie.

Psycholog zdiagnozuje problem, posługując się testami i wywiadem oraz zaproponuje sposób postępowania zgodny z możliwościami rodziny.