Szkolenie sportowe dzieci młodzieży

 

SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie „MINIAKRO AKROBATYKA DLA DZIECI, CENTRUM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ”

WSPÓŁFINANSUJE m.st. Warszawa.