Terapia integracji sensorycznej

Od wielu lat pracujemy w KLUBACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W PEŁNI NADZORUJĄC PION AKROBATYKI od malucha, po dorosłych.
MiniAkro dba o dobór kadry, szkolenia, zatrudnienie oraz o zastępstwa.

Programy naszych zajęć tworzy Mistrzyni Polski Seniorów, 4-ta zawodniczka Mistrzostw Świata w Akrobatyce Sportowej, trener akrobatyki mgr Marta Poznysz Marta Poz kilk fb lub biografia Osobiście szkoli Trenerów MiniArko w zakresie merytorycznym i asekuracji, oraz czuwa nad realizacją programu w każdej placówce.

Oferta CENOWA jest indywidualna, uzależniona od ilości zajęć w Państwa placówce, prosimy skontaktuj się z nami .

Owocnie współpracujemy z ponad 40 placówkami na terenie Warszawy.

Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych wobec otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są segregowane przez mózg, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami.

Odpowiednia integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty układów zmysłowych mogą wpływać niekorzystnie na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę.

Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności,
 • problemy z koordynacją,
 • trudności z koncentracją, uwagą, impulsywność,
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych,
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka),
 • trudności z percepcją słuchową,
 • trudności z percepcją wzrokową,
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi, z czynnościami dnia codziennego,
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • problemy z nauką,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • kłopoty z dobrą organizacją oraz planowaniem ruchu,
 • kłopoty z zachowaniem,
 • autyzm,
 • ADHD,
 • zespół Downa,
 • porażenie mózgowe,
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi, z czynnościami dnia codziennego.

Diagnoza SI

Ocenę procesów integracji sensorycznej oraz terapię SI może prowadzić wyłącznie wykwalifikowany terapeuta metody integracji sensorycznej.