Płatności adminakro 2024-03-23
Drodzy Rodzice informujemy, że jesteśmy stowarzyszeniem. Obowiązuje stała, miesięczna składka członkowska, przez cały okres szkolenia w miesiącach wrzesień – czerwiec, bez wakacji. Kwota składki jest uśrednioną opłatą obowiązującą przez cały rok szkolny, bez względu na ilość odbywających się treningów w miesiącu
Nieobecność członka klubu na treningach nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc treningów. Zawodnicy mają możliwość odrobienia treningu w różnych placówkach.

Składki wpłacamy na konto Stowarzyszenia MiniAkro (do 10-go dnia każdego miesiąca): 81 1140 2004 0000 3002 7925 3951

W tytule prosimy wpisać: Nazwisko i Imię Zawodnika, składka za miesiąc, gdzie i jakie (przykład: „Kowalska Maja, wrzesień, Kadetów, akro/cheer/LA).

Drodzy Rodzice, gdybyście potrzebowali pomocy napiszcie sms (na dowolny numer, w odpowiedzi na wiadomość z systemu), bądź mail, na adres: kontakt@miniakro.pl. W tytule prosimy zawrzeć imię i nazwisko Zawodnika i temat konwersacji: PŁATNOŚCI.

Skontaktujemy się z Wami w przeciągu dwóch dni roboczych.

*Składki członkowskie dla Zawodników trenujących na poziomie zaawansowanym – grupy wyczynowe, prośba o kontakt.

W przypadku rezygnacji „obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, zgłoszony od 1 do 10

dnia m-ca po uregulowaniu składki za ten miesiąc, po tym czasie liczony jest od następnego
miesiąca”.Prosimy o zgłoszenie SMS/mail na kontakt@miniakro.pl

Aktualne składki członkowskie, dla Zawodników trenujących na poziomie podstawowym.
0
KOSZYK
  • Brak produktów w koszyku.